Úvod Zásady cookies

Zásady cookies

Tyto Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 08. 07. 2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru.

Úvod

Naše webové stránky https://www.cityshaman.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.Na našich webových stránkách využíváme dva druhy cookies, tzv. dočasné (relační) a trvalé (permanentní).

Dočasné cookies se ukládají do Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Po zavření. Prohlížeče nebo webové stránky se tyto cookies automaticky smažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost našich webových stránek a přidružených aplikací nezbytné.

Trvalé cookies můžeme využívat pro jednodušší a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách. Tyto cookies soubory zůstávají v úložišti Vašeho prohlížeče delší dobu a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč. Délka období, po které jsou permanentní cookies v prohlížeči uloženy, závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče.

Naše webové stránky mohou používat cookies první strany, což jsou cookies soubory, které se ukládají při navštívení webové stránky. Tyto cookies může číst pouze daná internetová stránka. Kromě toho naše internetové stránky využívají také různé externí služby, které ukládají vlastní soubory cookies, jedná se o tzv. cookies třetích stran, jejichž bližší využití je uvedeno v čl. 6 těchto zásad.

Co jsou skripty?

Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

Cookies

Souhlas

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na „Uložit předvolby“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva:

Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovávány.

Právo na přístup: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsou nám známé.
Právo na opravu: Máte právo kdykoli si své osobní údaje doplnit, opravit, vymazat nebo zablokovat.
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje vymazat.
Právo na přenositelnost údajů: máte právo požadovat od správce všechny své osobní údaje a předat je v celém rozsahu jinému správci.
Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Toto dodržujeme, pokud neexistují oprávněné důvody pro zpracování.
Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Podívejte se prosím na kontaktní údaje v dolní části těchto Zásad používání souborů cookie. Pokud máte stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom od vás slyšeli, ale máte také právo podat stížnost dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Povolení/zakázání a mazání souborů cookie

K automatickému nebo ručnímu odstranění souborů cookie můžete použít svůj internetový prohlížeč. Můžete také určit, že určité soubory cookie nelze umístit. Další možností je změnit nastavení vašeho internetového prohlížeče tak, abyste obdrželi zprávu při každém umístění cookie. Další informace o těchto možnostech naleznete v pokynech v části Nápověda vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že naše webové stránky nemusí fungovat správně, pokud jsou zakázány všechny soubory cookie. Pokud cookies ve svém prohlížeči vymažete, budou umístěny znovu po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

Kontakt

Máte-li dotazy a/nebo komentáře k našim Zásadám používání souborů cookie a tomuto prohlášení, kontaktujte nás pomocí následujících kontaktních údajů:

Dalibor Chytil
Závodní 1456 68725, Hluk
Česká republika
Email: dalibor@cityshaman.cz